Ajankohtaista

Timo Harakkashared tweet on Twitter

SOS jakaa lisää menoja ja ministerinsalkkuja ja tekee *seuraavalle* hallitukselle miljardileikkauksia. Tulkaa pois,Suomi ansaitsee parempaa.

Antti Rinneshared tweet on Twitter

Hallitus jää kauas työllisyystavoitteestaan. Illan uutinen: Kolme uutta ministeriä. Lopputulos on työllisyyden suhteen pettymys.

Ville Skinnarishared tweet on Twitter

Miljardi Soten tietojärjestelmiin on hyvä sijoitus, jos se käytetään uusin avoimiin järjestelmiin - ei upoteta rahoja vanhaan eli Apottiin.

Maria Guzeninashared image on Instagram

#suomi100 näyttely avattu Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa! Sataan vuoteen mahtuu paikoin vaikeaakin historiaa, mutta eteenpäin on menty. Tehdään seuraavista sadasta vieläkin hienompi menestystarina.maria_guzenina

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Suomen rahapajan juhlarahoissa siis kuvataan mm. sisällissodan teloitusta ja Välimereen hukkunutta pakolaislasta. Todella mauton farssi.

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Kansalaissodan teloituksia kuvaava Suomen itsenäisyyden juhlaraha on vastenmielinen ja täydellinen rimanalitus Suomen rahapajalta. Juhlarahan painaminen osoittaa täydellistä harkintakyvyn pettämistä niiltä tahoilta, jotka ovat vastuussa rahan suunnittelusta, sanoo SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.Sosialidemokraatit SDP

Lapin Sosialidemokraattinen piirihallitus: Jäämeren käytävä arktiselle alueelle

Ajankohtaista 09:29

Lapin SD-piirin mielestä Pohjoiseen ja Suomen arktiseen alueeseen on panostettava. Pohjoisen liikenneinfra on saatettava ajanmukaiseen kuntoon. Tiestöä ei saa päästää rappeutumaan vaan on panostettava uusiin liikenneinvestointeihin, myös uusiin. Lisääntyvä kaivosteollisuus ja pohjoisen Jäämeren avautuminen (Kollisväylä) sekä Barentsin alueen hyödyntäminen ovat asioita, jotka on huomioitava tulevissa liikenneinvestointisuunnitelmissa.

Pohjoisen alueen merkitys on vihdoinkin myönnetty myös hallituksen tasolla. Monet ministerit ja kansanedustajat ovat tuoneet esiin Jäämeren rautatien ja Suomen arktisen alueen ja niiden tärkeyden Suomelle.  Lapissa on kaivoshankkeita käynnissä ja suunnitelmia uusille on olemassa. Kaivostoiminta tarvitsee toimivat kuljetusväylät, tiestön ja rataverkoston. Nämä investointikohteet ovat panostuksia tulevaisuuteen ja niitä tarvitaan jo nyt.

Lapin Sosialidemokraattisen piirin mielestä liikenneinvestoinnit ovat sijoituksia, jotka tuovat niihin laitetut panostukset takaisin monin kerroin. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys osoittaa, että liikenneinfra tukee tuottavuutta. Rautatieyhteys pohjoiselle Jäämerelle on monissa suunnitelmissa ja nyt on aika sen toteutukselle. Mahdollisuudet tähän on olemassa jos ne vain tiedostetaan.

Uusi kansainvälinen talousalue; Jäämeren käytävä. Sillä tavoitetaan Pohjoisen merireitin länsipää ja samalla se yhdistää Itämeren alueen Jäämeren syväsatamiin. Eisaa myöskään unohtaa pohjoisessa olevia öljy- ja kaasuhankkeita. Arktiselta alueelta saamme kasvua. Se tulee olemaan uusi kansainvälinen nouseva talousvyöhyke

Rautatieyhteys pohjoiselle Jäämerelle, voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti palvelee niin kaivoshankkeita kuin myös Koillisväylän rahtiliikennettä, unohtamatta matkailulle saatavaa hyötyä. Kun saamme toimivat liikenneyhteydet myös tänne yliseen Suomeen, niin samalla saamme teollisuutta, investointeja ja työllisyyttä. Tämä palvelee meitä kaikkia, ei pelkästään Lappia.