Lapin SD-piirihallitus: Valtion osallistuttava Soklin kaivoshankkeeseen rahoittamalla ratayhteyttä

Ajankohtaista

Pitkään vireillä ollut Soklin kaivoshanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Yara Oy on valmis tekemään päätöksen kaivoshankkeen avaamisesta. Yhtiö tarvitsee kuitenkin valtion merkittävää mukaantuloa rautatien ja Martti-Sokli-maantien rakentamisessa.Rautatievaihtoehto varmistaa Soklin kaivoksen jatkumisen aina 60-100 vuoden ajaksi. Ratayhteydellä voidaan hyödyntää lisäksi tehokkaammin ja edullisemmin puutavaran kuljetuksia ja Soklin tarvitsemaa metsähaketta, jota se käyttää kuivausprosessissaan.

Toteutuessaan Soklin kaivos olisi työttömyydestä kärsivään Lappiin sekä koko Suomeen merkittävä investointi, jolla on kymmeniksi vuosiksi työllistävä vaikutus, yli 1000 työpaikkaa. Päätös Soklin rautatien rahoittamisesta edistää Lapin työllisyyttä ja parantaa koko maan taloutta.

Lapin SD-piirihallitus nimesi kokouksessaan Pohjolan Demaritapaamisen yhteydessä neljä uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin. Tähän mennessä ehdokkaaksi on nimetty Janne Olsen Torniosta, Janne Jussila Kemijärveltä, Niina Oinas Tervolasta, Maria-Riitta Mällinen Rovaniemeltä, Johanna Ojala-Niemelä Rovaniemeltä, Vahur Lihtkivi Rovaniemeltä, Mikkel Näkkäläjärvi Inarista/Rovaniemeltä ja Valtteri Huhtamella Inarista. Listan loput ehdokkaat nimetään ja julkaistaan syyspiirikokouksessa Ivalossa 15.-16.11.