Lapin SD-piirin syyspiirikokouksen julkilausuma

Ajankohtaista

Lapin Sosialidemokraattinen Piiri edellyttää, että Lappi pidetään kokonaan asuttuna, elinvoimaisena ja turvallisena. Rajayhteistyön luomia monipuolisia ja –alaisia resursseja on hyödynnettävä täysmääräisesti.

Vaadimme yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja pitkäjänteistä suunnittelua. Kemijärven sellutehtaan alasajo oli lyhytnäköisyydessään suuri virhe. Sellutehtaalle olisi puuvarantojen keskellä Lapissa tilaa.

Lappilaisten työllisyyden kannalta on erittäin merkittävää saada Soklin kaivosinvestoinnille myönteinen päätös.  Suomi tarvitsee investointeja ja työtä hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseksi.

Lapin tulevaisuuden kannalta hyvien kulkuyhteyksien takaaminen on välttämätöntä. Nykyisen lentokenttäverkoston harventamiselle ei ole järkiperusteita. Heikennykset ovat peruuttamattomia ja kauaskantoisia esimerkiksi Meri-Lapin vientiteollisuudelle ja matkailulle. Matkailuteollisuus perustuu hyviin kulkuyhteyksiin Eurooppaan ja Aasiaan. Tulevaisuuden investointien ja kehittämisen näkökulmasta lentokenttäverkoston tietoinen heikentäminen olisi sangen tuhoisaa.

Lapista on vähennetty tulli-, rajavartiolaitos- ja poliisiresursseja. Pitkien etäisyyksien Lapissa turvallisuudesta on pidettävä huolta.

Lapin Sos.dem. piiri pitää tärkeänä, että Lapissa poroelinkeino ja -jalostustoiminta vahvistuvat paikallisilla poronhoitoalueilla. Olemme erittäin tyytyväisiä ministeri Susanna Huovisen päätökseen poronhoitajien lomitusjärjestelmästä.

Tulevissa eduskuntavaaleissa Lapin Sosialidemokraattisen Piirin tavoite kahdesta kansanedustajasta saavutetaan laadukkaalla ja yhtenäisellä vaalityöllä. Ehdokkaat ovat eri puolilta maakuntaa, eri-ikäisiä ja eri ammattiryhmistä. Piirikokous päätti nimetä 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin. Ehdokkaat ovat Seija Hiltunen Rovaniemeltä, Valtteri Huhtamella Inarista, Janne Jussila Kemijärveltä, Vahur Lihtkivi Rovaniemeltä, Maria-Riitta Mällinen Rovaniemeltä, Mikkel Näkkälärvi Rovaniemeltä/Inarista, Niina Oinas Tervolasta, Johanna Ojala-Niemelä Rovaniemeltä, Janne Olsen Torniosta, Martti Rauhala Torniosta ja Pekka Tiitinen Kemistä. Piirihallitus täydentää loput kolme paikkaa joulukuussa 2014.