Lapin SDP: Länsi-Pohjan keskussairaalan sulkusuunnitelman tulee perustua vaikuttavuusarvioon

Lapin hyvinvointialueen perjantaina 19.1.2024 julkisuuteen tullut suunnitelma Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosaston ja lastenosaston sulkemisesta kuudeksi viikoksi tulevana kesänä ei saa Lapin SDP:n aluevaltuustoryhmän hyväksyntää.
SDP:n aluevaltuustoryhmä pitää ongelmallisena paitsi sulkusuunnitelmaa, myös tapaa, jolla Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on ohitettu päätöstä koskevassa keskustelussa.
– Aluevaltuusto on syksyllä 2023 hyväksynyt sairaaloiden ja erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevan selvityksen osana Lapin hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Tämä selvitys ei kuitenkaan ole vielä valmis, eikä sitä koskevaa keskustelua ole Lapin hyvinvointialueen aluevaltuustossa käyty, huomauttaa SDP:n aluevaltuustotyöryhmän 1. varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen.
Paitsi Lapin hyvinvointialueen aluevaltuustolle, sulkusuunnitelma tuli yllätyksenä myös viimeksi 17.1.2024 kokoontuneelle aluehallitustyötyhmälle.
– Aluehallituksen pitää nyt edellyttää, että asia tuodaan aluevaltuuston keskusteluun osana muita tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman selvityksiä eikä yksittäisenä asiana, Tiitinen painottaa.
Tiitisen mukaan Länsi-Pohjan kesäsulku ei tue hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman edellyttämää pitkäaikaista rakenteellista muutosta, vaan kyseessä on kokeilu, joka vaarantaa Länsi-Pohjan toiminnan tulevaisuuden. Kesäsulun vaikutuksista ei ole esitetty minkäänlaisia arvioita.
– Jos esitystä perustellaan lääkärien ja kätilöiden saatavuuden turvaamisella, on se hatusta vedetty. Ei ole mitään todisteita siitä, että työntekijät siirtyisivät sulun ajaksi Rovaniemen keskussairaalaan töihin. – Lisäksi Länsi-Pohjan kesäsulun muut taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ovat tutkimatta. On hyvä tunnistaa, että tämä päätös ei vaikuta ainoastaan synnytystoimintaan. Se ei myöskään tue yhteistyön kehittämistä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa, jolle Meri-Lapin sote-palvelut on ulkoistettu, Tiitinen lisää.