Lapin Sos.Dem. piirin kevätkokouksen julkilausuma

Ajankohtaista

Lapin Sosialidemokraattinen piiri ry:n mielestä ministeriöiden on avattava silmänsä ja huomattava Pohjoisen Suomen mahdollisuudet. On ryhdyttävä konkreettisiin toimiin alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Arktisen tutkimuskeskuksen paikaksi Rovaniemi olisi ainut valinta. Lapin Sosialidemokraattinen piiri kiittää ministeri Jukka Gustafssonia siitä, että hän kuunteli Lapin alueen ammatillisia koulutustarpeita herkällä korvalla. Alkuperäisten opetuspaikkaleikkausten määrä puolittui ja Lapin tulevaisuuden kannalta tärkeät koulutuspaikat turvattiin.

Lapin yritysten kannalta tärkeä kuljetustuki säilyy ja se luo mahdollisuuksia yrittäjyydelle Lapin alueella. Kuljetustuki osana rikkidirektiivikompensaatiota on ensiarvoisen tärkeä Lapin työllisyyskehitykselle ja yritysten toimintamahdollisuuksille. Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän tarmokkaasti ajama Kaukosen sillan erityismääräraha parantaa olennaisesti kuljetusmahdollisuuksia Lapissa.

Lapin Sosialidemokraattinen piiri haluaa turvata palvelut tasapuolisesti kaikkialla Lapissa ja siksi SOTE-uudistus on ensiarvoisen tärkeä projekti. Lapissa on kyettävä hallintorajojen estämättä saumattomaan yhteistyöhön palvelujen järjestämisessä.

Kaivostoiminnan tuoton on hyödynnettävä kaivospaikkakuntia. Uuden ohjelmakauden rakennerahastojen Pohjois-Suomen osuutta ei saa siirtää etelään.

Lapin Sosialidemokraattinen piiri on tyytyväinen SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren halukkuudesta jatkaa tärkeää työtään pohjoisen puolesta Euroopan parlamentissa.  

Hänen pitkä poliittinen kokemuksensa ja kokemus EU:n koillisesta kulmasta on tärkeä. EU-vaaleissa ratkaistaan Euroopan Unionin tulevaisuuden suunta ja pohjoisen alueen on syytä olla mukana kehityksessä.