Lapin Sosialidemokraattinen piirihallitus: Jäämeren käytävä arktiselle alueelle

Ajankohtaista

Lapin SD-piirin mielestä Pohjoiseen ja Suomen arktiseen alueeseen on panostettava. Pohjoisen liikenneinfra on saatettava ajanmukaiseen kuntoon. Tiestöä ei saa päästää rappeutumaan vaan on panostettava uusiin liikenneinvestointeihin, myös uusiin. Lisääntyvä kaivosteollisuus ja pohjoisen Jäämeren avautuminen (Kollisväylä) sekä Barentsin alueen hyödyntäminen ovat asioita, jotka on huomioitava tulevissa liikenneinvestointisuunnitelmissa.

Pohjoisen alueen merkitys on vihdoinkin myönnetty myös hallituksen tasolla. Monet ministerit ja kansanedustajat ovat tuoneet esiin Jäämeren rautatien ja Suomen arktisen alueen ja niiden tärkeyden Suomelle.  Lapissa on kaivoshankkeita käynnissä ja suunnitelmia uusille on olemassa. Kaivostoiminta tarvitsee toimivat kuljetusväylät, tiestön ja rataverkoston. Nämä investointikohteet ovat panostuksia tulevaisuuteen ja niitä tarvitaan jo nyt.

Lapin Sosialidemokraattisen piirin mielestä liikenneinvestoinnit ovat sijoituksia, jotka tuovat niihin laitetut panostukset takaisin monin kerroin. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys osoittaa, että liikenneinfra tukee tuottavuutta. Rautatieyhteys pohjoiselle Jäämerelle on monissa suunnitelmissa ja nyt on aika sen toteutukselle. Mahdollisuudet tähän on olemassa jos ne vain tiedostetaan.

Uusi kansainvälinen talousalue; Jäämeren käytävä. Sillä tavoitetaan Pohjoisen merireitin länsipää ja samalla se yhdistää Itämeren alueen Jäämeren syväsatamiin. Eisaa myöskään unohtaa pohjoisessa olevia öljy- ja kaasuhankkeita. Arktiselta alueelta saamme kasvua. Se tulee olemaan uusi kansainvälinen nouseva talousvyöhyke

Rautatieyhteys pohjoiselle Jäämerelle, voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti palvelee niin kaivoshankkeita kuin myös Koillisväylän rahtiliikennettä, unohtamatta matkailulle saatavaa hyötyä. Kun saamme toimivat liikenneyhteydet myös tänne yliseen Suomeen, niin samalla saamme teollisuutta, investointeja ja työllisyyttä. Tämä palvelee meitä kaikkia, ei pelkästään Lappia.