Lentoasemien ylläpito on valtion tehtävä

Ajankohtaista

Lapin Sosialidemokraattinen piirihallitus on syvästi huolestunut liikenneviraston lentoliikennestrategian valmistelun ohessa käydystä keskustelusta. Strategian yksi keskeinen toimintalinja tuntuisi olevan ns. keskuskenttien luominen maakuntiin. Pitkien etäisyyksien Lapissa ns. keskuslentokenttäajattelu olisi tuhoisaa. Kemi-Tornion lentokentän mahdollinen lakkauttaminen vahingoittaisi kohtalokkaasti seutukunnan liike- ja matkailijatoimintaa ja vaarantaisi työpaikkakehityksen alueella.

Talouskasvu ja valtion vahvat panostukset työllisyyteen tuovat työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Valtion velankasvu on vakava ongelma, mutta velkaantumiskehitystä ei voida pysäyttää ainoastaan leikkaamalla. Tarvitaan kasvua, työtä ja tulevaisuuden toimeentuloa suomalaisille. Yritysten innovaatiot ja uudet tuoreet ajatukset suotuisan kilpailukyvyn kautta voivat luoda kestävän pohjan kansantaloudelle. Sitä kautta voimme saavuttaa tavoitteemme velkaantumisen taittamiseksi.

Työpaikkojen ja suomalaisen työn säilyttämisen on oltava myös valtionomistuksen perusajatuksia ja siksi Lapin Demarit vaativatkin pitkäjänteisyyttä valtionomistukseen. StoraEnson päätös lakkauttaa Veitsiluodon tehtailtaan paperikone on osoitus valtion omistajanohjauksen ongelmista. Samanlaista tempoilua valtionomistusten kanssa on Lapissa nähty jo Kemijärven sellutehtaan lakkautuksessa ja Kemijoki Oy:n ”organisaatiomuutoksissa”.


Lapin Sosialidemokraattinen piirihallitus