Lapin eduskuntavaaliohjelma

SDP:n vaaliohjelman löydät SDP:n sivuilta.

SDP Lappi: Vaaliohjelma,

Lapin vaalipiiri TULEVAISUUDEN LAPPI 

TULEVAISUUDEN LAPPI

 • Kestävä energiantuotanto: Lappi tarjoaa loistavat mahdollisuudet kestävään energiantuotantoon vesi- ja tuulivoiman ansiosta. Vesivoimasta saatava säätövoima on sähköjärjestelmämme kulmakivi ja huoltovarmuuden turvaaja.
 • Pohjoismaisen rajayhteistyön tiivistäminen investoinneissa ja palvelujen tuottamisessa. Yhtenäisen työssäkäyntialueen mahdollisuudet työvoiman saatavuudessa: Lappi on ainutlaatuinen vaalipiiri ja maakunta maarajojensa ansiosta. Haluamme tiivistää rajayhteistyötä ja saada yhteisiä investointeja, jotka hyödyttäisivät koko rajaseutua ja rajaseudun asukkaita.
 • Elinvoimaiset kunnat ja hyvinvointialue: Teemme töitä, että uusi hyvinvointialue ja uudet kunnat olisivat elinvoimaisia. Haluamme rakentaa Lapista meidän yhteisen paikan, koska elämä on liian lyhyt etelässä asuttavaksi.
 • Arktisen yhteistyön mahdollisuudet tulevaisuudessa: Lappi on keskellä arktista aluetta ja yhteistyö on mahdollisuus. Jäämeren mahdollisuudet esim. Ruotsin Kiirunan kautta Narvikiin menevän radan kautta on koko Suomelle mahdollisuus.
 • Kaksoisraide Lappiin henkilöiden ja tavaran kuljetuksen takaajana: Monipuoliset liikenneyhteydet lisäävät Lapin saavutettavuutta ja luovat mahdollisuuksia ihmisille ja elinkeinoille.
 • Sähköisen lentoliikenteen mahdollisuudet tulevaisuudessa: ks yllä

LAPIN OSAAMISEN TURVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN

 • Laadukas päivähoito ja peruskoulu osaamisen turvaajana.
 • 2. asteen koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen: koulutuspaikkojen vastaavuus elinkeinoelämän tarpeisiin, koulutuksen laadun varmistaminen
 • Koulutuspolun varmistaminen Lapissa: yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkimuksen ja opetuksen turvaaminen ja kehittäminen
 • Saamelaisalueen koulutuksen kehittäminen
 • Ulkomaalaisten opiskelijoiden kotoutuminen Lappiin.
 • Työelämän osaaminen työurien alussa.

Koko suomalainen universaali koulutus, jossa mahdollisuus kouluttautua kotitaustasta riippumatta, on meidän elinehtomme. Suomi on aina elänyt koulutuksesta ja haluamme olla takaamassa lappilaista laadukasta koulutuspolkua esikoulusta 2. asteen kautta korkeakouluihin asti.

TYÖN TULEVAISUUS LAPISSA

 • Uutta työtä kiertotalouden mahdollisuuksista: Kiertotalous luo uusia työpaikkoja Lappiin. Kierrätys ja kaivosten sivuvirrat tuovat meidät uuden äärelle.
 • Työssäkäynnin mahdollisuudet: päiväkodit, koulut, monipaikkaisuuden mahdollisuudet
 • Monipuolinen elinkeinorakenne työpaikkojen turvaajana: Lappi elää puhtaasta luonnosta, matkailusta, palveluista, mutta Lappiin sopii myös teollista toimintaa. Monipuolisella elinkeinorakenteella turvaamme yhteistä Lappia.  
 • Palkka-avoimuus palkkaerojen kaventamisessa
 • Yrittäjyyden uudet mahdollisuudet

SOLIDAARISUUS

 • Veropohjan tiivistäminen oikeudenmukaisesti: Talouden tasapainottamisessa olennaista on oikeudenmukaisuus. Veropohjaa voi tiivistää niin, että heikoimmassa asemassa olevat eivät kärsi.
 • Lappi on meidän kaikkien yhteinen paikka: Lappi elää yhteistyöstä ja yhteisetä elämästä. Me haluamme rakentaa sinun kanssasi yhteistä matkaa niin, että elinvoimainen Lappi on tulevaisuudessakin haluttu ja turvallinen asuinpaikka.  
 • Ostovoiman ja toimeentulon turvaaminen kaikille.