Aloitteet puoluekokoukseen lähetettävä 30.11. mennessä

SDP:n puoluekokous pidetään Seinäjoella 8.-10.5.2014.

Aloitteet puoluekokoukselle on jätettävä viimeistään marraskuun 30. päivänä 2013. Aloitteet voi lähettää sähköisesti osoitteeseen aloite@sdp.fi tai postitse osoitteella: SDP/Tuula Lampinen, Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki.

Puoluehallitus on päättänyt, että puoluekokoukselle valmistellaan järjestöuudistusasiakirja, koulutuspoliittinen linjapaperi sekä talouspoliittinen ohjelma. Lisäksi käynnistetään työ periaateohjelman valmistelemiseksi puoluekokoukseen 2016.