Lapin Sosialidemokraatit: Lapin rajanylityspaikkojen aukiolo turvattava nykyisessä laajuudessaan!

Lapin Sosialidemokraattinen Piiri on huolissaan kahden merkittävän rajanylityspaikan (Salla ja Raja-Jooseppi) aukioloaikojen supistamisesta. Rajanylityspaikkojen riittävän aukiolon paikallinen ja aluetaloudellinen merkitys on kiistaton Itä-Lapin lisäksi koko maakunnalle aina länsirajaa myöten. Venäläisten matkailijoiden määrä Lapissa on suuri ja heidän käyttämänsä palvelut työllistävät lappilaisia kaupan ja matkailun aloilla työskenteleviä.

Ministerien taholta on lupailtu rajanylityspaikkojen ylläpitoon riittäviä resursseja, mutta nyt näyttää käyvän päinvastoin.

Hallitus näyttää unohtaneen rajaseudun taloudelliset mahdollisuudet kokonaan. Samalla on unohtunut myös itärajan ja rajakaupan kansantaloudellinen merkitys alueille. Se ei tunnu kuuluvan hallituksen kärkihankkeisiin.