Puoluekokousedustajien ehdokasasettelu päättyy 30.9.2016

SDP:n puoluekokous järjestetään 2.-4.2.2017 Lahdessa. Puoluekokousedustajien ehdokasasettelu päättyy 30.9.2016 ja siihen mennessä on jätettävä piiritoimistolle kirjallisesti (pöytäkirjaote) esitykset puoluekokousedustajista.

  • Oikeus asettaa puoluekokousedustajaehdokkaita on puolueosastoilla ja vähintään viiden hengen äänioikeutetun jäsenen muodostamilla vaaliyhtymillä.
  • Puolueen sääntöjen mukaan puolueosastot ja vähintään viiden äänioikeutetun jäsenen muodostamat valitsijayhdistykset ovat oikeutettuja asettamaan ehdokkaita puoluekokousedustajien valitsemiseksi toimeenpantavaan jäsenäänestykseen. Ehdokkaat on ilmoitettava kunnallisjärjestön hallitukselle tai sen tehtäviä hoitavalle puoluejärjestölle ja piirihallitukselle pöytäkirjanotteella 30.9.2016 mennessä.
  • Lapin Sosialidemokraattisella piirillä on 14 puoluekokousedustajaa ja piirihallituksen 28.2.2016 tekemän päätöksen mukaan puoluekokousedustajat valitaan kolmesta vaaliyhtymästä: Vaaliyhtymä I (Kemin ja Tornion kaupungit), vaaliyhtymä II (Rovaniemen kaupunki) ja vaaliyhtymä III (muu maakunta).

Vaaliyhtymittäin edustajamäärät jakautuvat äänioikeutettujen jäsenten määrän perusteella  seuraavasti: Vaaliyhtymä I (Kemi-Tornio) 4 edustajaa, vaaliyhtymä II (Rovaniemi) 4 edustajaa ja vaaliyhtymä III (muu maakunta) 6 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan myös varaedustaja.

 

Puoluekokousedustajat vahvistetaan piirijärjestön kokouksessa (sääntömääräinen syyskokous 26.-27.11.2016 Meri-Lapissa). Samassa kokouksessa valitaan myös puoluevaltuustoehdokkaat (puoluevaltuuston päätös 15.4.2016). Tästä kokouksesta tulee sääntöjen mukaan erillinen kutsu piirin jäsenjärjestöille.